Bolagsstyrning | Brandbee

INVESTERA I BRANDBEE

Bolagsstyrning

 

BrandBee Holding AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. BrandBee Holding AB (då VideoBur Sthlm In AB) har varit noterade på Spotlight Stock Market (då AktieTorget) sedan juni 2016 och följer därmed Spotlight Stock Markets regelverk. BrandBee Holding AB tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom Spotlight Stock Market inte definieras som en reglerad marknad och dessa regler därmed inte är tillämpningsbara.


Organisation

 

I dagsläget har BrandBee Holding AB 5 medarbetare på vårt kontor i Stockholm. Rollerna består av ledning, sälj, marknad och produktion.

Koncernstruktur

 

BrandBee Holding AB ingår i koncern med dotterbolagen VideoBur Sthlm AB och BrandBee AB.

VideoBur Sthlm AB är ett IT-bolag som tillhandahåller en plattform för tids- och kostnadseffektiv produktion av video och BrandBee AB är verksamma inom digital marknadsföring och annonsering online.

 

©BrandBee Holding AB | 2019

  • BrandBee på Facebook
  • BrandBee på Youtube
  • BrandBee på LinkedIn
  • Karta till BrandBee

Karlavägen 58 

114 49 Stockholm

Sverige

070-640 02 53

hej@brandbee.com 

KONTAKTA OSS